สปป.ลาว

สู่การเรียน 3 เดือนของบอ.(ตอนจบ)

การเรียนในช่วง 3 เดือนของการเป็นบอ. ในหลักสูตรนี้ มันแตกต่างจากหลักสูตร ทั่วไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนป. ตรี ป. โท คือหลักสูตรการเรียนบอ ถึงแม้ว่าทางวิทยาลัยฯ จะมีรูปแบบหน่วยกิตและรายวิชาต่างๆ ให้เรียนจนครบตามจำนวนไปแล้วก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ บอ. สามารถเสนอการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในสิงที่เห็นว่า สำคัญ และ เป็นประโยชน์ต่อ บอ. ที่จะนำไปใช้ในพื้นที่จริงได้

บอ. ต่างเชื้อชาติพันธุ์ (ตอนที่ 2)

ผมจำได้แม่นเสมอ กับการเดินทาง สู่โลกกว้างอีกครั้งในการเรียนรู้กับโลกใบใหม่ ซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตผม และ ไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะราบรื่นสวยหรูเหมือนกับหลายๆคนที่รับโอกาสไปเรียนต่างประเทศหรือเปล่า แต่เอาเถอะสำหรับผมการเดินทางไปเรียนบัณฑิตอาสาสมัครครั้งนี้ เป็นครั้งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำไมเหรอ เพราะการเดินทางของผม คือ ตรงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งของประเทศไทย

บอ. ต่างเชื้อชาติพันธุ์ (ตอนที่ 1)

จากการตัดสินใจของผม ในครั้งนั้นได้ทำให้ผมได้รับ โอกาส ที่ดีมากหลังเรียนจบปริญญาตรี ผมได้เป็นตัวแทนของนักศึกษาลาว จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้รับทุนมาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร ของวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เป็นนักศึกษารุ่นที่ 48 ในนาม ชื่อเรียกว่า “บอ-ออ”ที่คุ้นหูในแวดวงการพัฒนา