สกลนคร

อีจ่อยควายเพื่อนรัก

ที่บ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคนที่เกิดในกรุงเทพ เติบโตในกรุงเทพฯ ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิตหลายเรื่องทั้งได้ลองหัดเกี่ยวข้าว ได้เห็นข้าวหลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังมีหลายสี ทั้งสีแดง สีดำ สีม่วง ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอร่อยนุ่มนิ่มอย่างที่ไม่เคยได้ลองมาก่อน แต่ที่สนุกและเป็นที่น่าจดจำมากที่สุด คือการได้ไปเลี้ยงควายฝูงใหญ่กว่า 40 ตัว กลางทุ่งนาที่ล้อมรอบด้วยป่าโคก

ห้วยวังก้านเหลือง กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ต้นไม้ใหญ่รอบ “ห้วยวังก้านเหลือง” ถูกตัดไปขายให้กับโรงงานไม้ที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้าบ้านหนองลาด หลงเหลือเพียงตอไม้ขนาดใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า และยังเหลือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กจำนวนไม่กี่ต้นเท่านั้น ช่วงฤดูร้อนหรือฤดูแล้งน้ำในห้วยวังก้านเหลืองก็จะแห้งเห็นเพียงแต่ผิวดินที่มีสีแดงออกส้มแล้วกิ่งไม้ขนาดเล็กและใบไม้ที่แห้งร่วงหล่นลงสู่ผิวดินเท่านั้น