มุกดาหาร

ด้วยความคิดถึง : บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ในการทำพวงกุญแจจากไหมพรมที่ประยุกต์มาจากการทำเป็นพู่อันเล็กๆ นั้นฉันได้ชวนน้องๆ มาช่วยกันหลังเลิกเรียน หรือในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวที่บ้านภู จากตอนแรกๆ มีน้องๆ เข้ามาร่วมกันไม่กี่คน แต่เมื่อน้องๆ ทำกันเสร็จเป็นชิ้นแล้วก็มีการนำไปเล่น ไปพูดคุยกับเพื่อนๆ รวมทั้งน้องๆ มีนำไหมพรมไปถักเล่นเป็นสิ่งต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้มีน้องๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น

ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความทรงจำ

จากบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 หลักสูตรที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้และการเข้าใจชีวิต ของนักศึกษาทุกคนที่ไม่จำเป็นจะต้องจบการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ก็เข้าศึกษาได้ ประทับใจและคิดถึง