บอ.48

สู่การเรียน 3 เดือนของบอ.(ตอนจบ)

การเรียนในช่วง 3 เดือนของการเป็นบอ. ในหลักสูตรนี้ มันแตกต่างจากหลักสูตร ทั่วไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนป. ตรี ป. โท คือหลักสูตรการเรียนบอ ถึงแม้ว่าทางวิทยาลัยฯ จะมีรูปแบบหน่วยกิตและรายวิชาต่างๆ ให้เรียนจนครบตามจำนวนไปแล้วก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ บอ. สามารถเสนอการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในสิงที่เห็นว่า สำคัญ และ เป็นประโยชน์ต่อ บอ. ที่จะนำไปใช้ในพื้นที่จริงได้