ดอยอินทนนท์

คำตอบ

“แนวกันไฟเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และอีกหัวใจสำคัญของการทำแนวกันไฟ คือการสร้างจิตสำนึกและความสามัคคีในชุมชน หนทางที่ยากลำบากต้องเดินเท้าไปด้วยกันเป็นสิบกว่ากิโลเพื่อป่า เพื่อหมู่บ้านของเรา”