ชาติพันธุ์ย้อ

อีจ่อยควายเพื่อนรัก

ที่บ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคนที่เกิดในกรุงเทพ เติบโตในกรุงเทพฯ ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิตหลายเรื่องทั้งได้ลองหัดเกี่ยวข้าว ได้เห็นข้าวหลากหลายพันธุ์ อีกทั้งยังมีหลายสี ทั้งสีแดง สีดำ สีม่วง ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติอร่อยนุ่มนิ่มอย่างที่ไม่เคยได้ลองมาก่อน แต่ที่สนุกและเป็นที่น่าจดจำมากที่สุด คือการได้ไปเลี้ยงควายฝูงใหญ่กว่า 40 ตัว กลางทุ่งนาที่ล้อมรอบด้วยป่าโคก