Blog

ห้วยวังก้านเหลือง กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ต้นไม้ใหญ่รอบ “ห้วยวังก้านเหลือง” ถูกตัดไปขายให้กับโรงงานไม้ที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้าบ้านหนองลาด หลงเหลือเพียงตอไม้ขนาดใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า และยังเหลือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กจำนวนไม่กี่ต้นเท่านั้น ช่วงฤดูร้อนหรือฤดูแล้งน้ำในห้วยวังก้านเหลืองก็จะแห้งเห็นเพียงแต่ผิวดินที่มีสีแดงออกส้มแล้วกิ่งไม้ขนาดเล็กและใบไม้ที่แห้งร่วงหล่นลงสู่ผิวดินเท่านั้น

“คนมีเสน่ห์” เพลงที่สะท้อน ‘วัฒนธรรมการเหยียด’ ในสังคมไทย

“แต่ดูรวมๆ แล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน ไม่ต้องมาเขิน ฉันพูดจริงๆ เธอมีเสน่ห์มากมาย จะน่ารักไปไหน อยากจะได้แอบอิง ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์”
‘คนมีเสน่ห์’ หนึ่งในเพลงฮิตติดหูคนไทยทั้งประเทศ ที่กลายมาเป็นเพลงที่ใช้ร้องหรือเปิดในการจีบสาวให้กับใครหลายคน หากเราเลือกที่จะ “ดูรวมๆ” แบบที่พี่ป้าง นครินทร์แกว่า ผู้เขียนก็ขอบอกเลยว่าเผลอยิ้มเขิน บิดตัวไปมาตอนที่ผู้ชายส่งเพลงนี้ให้ฟัง แต่ถ้าหากเราจะมองเพลงนี้ให้ลึกไปกว่านั้น เราจะเห็นถึงปัญหาการเหยียดรูปร่างหน้าตา สีผิว และรูปลักษณ์ภายนอกของผู้อื่น ภาพสะท้อนของ “วัฒนธรรมการเหยียดที่ฝังรากลึกในสังคมไทย”

1 3 4 5