nobodyknows

ชีวิตของจึ๊กกะดึ๋ย

แม้ว่าฉันจะพยายามอธิบายปรากฎการณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่มันก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าระบบความคิด ความเชื่อของชุมชนที่ถูกหล่อหลอมมาเป็นเวลายาวนาน ไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม แต่สิ่งที่มากไปกว่านั้น คือ การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

ผิงไฟบนยอดดอย ประสบการณ์ชีวิต บอ.ที่ไม่ได้อยู่ในสารนิพนธ์

จนวันเวลาผ่านไปหลายปีไฟฟ้าได้เข้าไปถึงหมู่บ้าน  ทีวีเริ่มตามมาในแทบทุกบ้าน การรอบวงผิงไฟในฤดูหนาวค่อยๆหายไป ความสุขจากการนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน คงสู้นอนดูทีวีไม่ได้ ซึ่งการรอบวงผิงไฟคงหายไปในหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง

เมื่อกลับไปทำงานที่บ้านเกิด

คำตอบของคำถามว่าสิ่งที่ได้จากการกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ของ พล : ธีรพล แก้วลอย หนุ่มวัย 29 ปี ที่หันหลังให้กับเมืองหลวง มุ่งหน้ากลับบ้านแล้วเริ่มออกแบบการเรียนรู้ของตนเองที่บ้านตาตา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

1 2 3 4