เกี่ยวกับเรา

บัณฑิตอาสาสมัคร คือ นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) มีชื่อเล่นว่า หลักสูตร ป.บอ. คนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้จึงเรียกตัวเองว่า บอ.(บอ-ออ) ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2512

หลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นหลักสูตร 1 ปี พื้นที่การเรียนเกือบทั้งหมดของหลักสูตรเน้นให้นักศึกษาได้ออกเดินทางไปในเส้นทางใหม่ ไปในพื้นที่ที่แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปิดโลกการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อเรียนรู้และเข้าใจตนเองเท่านั้น  แต่เพื่อไปทำความเข้าใจ ผู้คน และความเป็นไปของชุมชนสังคม และเอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม

เว็บไซต์นี้เป็นพื้นที่บันทึกประสบการณ์ระหว่างการเรียนรู้ของ บอ. ทั้งที่อยู่ในระหว่างการเรียนภาคทฤษฎี การลงพื้นที่ภาคสนาม และความคิด ความเห็นของ บัณฑิตอาสาสมัคร ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม