ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความทรงจำ

 

จากการที่ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นประสบการณ์ การเรียนรู้ และความทรงจำ ที่หลากหลายเรื่องราวที่ได้พบเจอ สนุก และมีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตของตัวเอง โดยประกอบไปด้วยการเรียนในห้องเรียน ที่การเรียนทั้ง 5 วัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตัวเองรู้สึกได้ว่าอาจารย์ท่านเต็มที่กับการที่จะสอนพวกเราทั้งห้องจริง ๆ และวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั้นจะมีกิจกรรมต่าง ๆ คละกันไป และเมื่อเรียนที่วิทยาลัยฯ ครบ 3 เดือนแล้ว ก็มีการเลือกพื้นที่ ที่จะลงไปปฏิบัติงานภาคสนาม 7 เดือน ซึ่งเป็นทั้งการให้นักศึกษาเลือกและอาจารย์เลือกด้วยทั้ง 2 ฝ่าย ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้ลงไปปฏิบัติงานภาคสนามอยู่ที่ไหน โดยของตัวเองได้ลงไปปฏิบัติงานในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ของหลักสูตรเองด้วย

ในการเข้าไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 7 เดือนที่ผ่านมา ในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ของหลักสูตรนั้น เป็นอะไรที่ตัวเองเรียบเรียงและอธิบายออกมาได้ยากมาก ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเพราะรู้สึกว่าชีวิตของได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมาก ๆ เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่ของหลักสูตร ทำให้ไม่มีบัณฑิตอาสาสมัครคนไหนเคยลงไปก่อน ผู้คนที่นั่นไม่ได้รู้จักในบทบาทของบัณฑิตอาสาสมัคร ตัวเองได้ไปอยู่ที่นั่นก็อาศัยอยู่ที่บ้านคุณตากับคุณยาย

เนื่องจากที่นั่นเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์อยู่แล้ว ผู้คนที่นั่นจึงค่อนข้างจะคุ้นชินกับการมีคนเข้าไปศึกษาดูงาน ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นก็จะทำหน้าที่คือช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะต้อนรับแขกที่มาศึกษาดูงานที่หมู่บ้าน มาโฮมสเตย์ และทุกกิจกรรมของหมู่บ้าน ตัวเองก็จะทำหมดเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมนั้น บวกกับความรู้สึกสนุก และมีความสุขมาก ๆ กับการอยู่ที่นั่น ผู้คนที่บ้านภูโฮมสเตย์นั้นก็ดีกับตัวเองมาก ๆ ซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกประทับใจ และคิดถึงมาก ๆ มาจนทุกวันนี้เลย โดยการไปอยู่ในชุมชน 7 เดือนของการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามนั้นก็จะมีงานที่ได้รับมอบหมายไป คือมีรายงานตลอด 7 เดือนทุกเรื่อง มีการจัดทำโครงการบริการชุมชนและมีการทำงานของตัวเอง ซึ่งทุก ๆ อย่างเมื่อผ่านมานั้นถือเป็นประสบการณ์ในชีวิต การเรียนรู้ และความทรงจำที่มีค่าและมีความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตในช่วงเวลา 1 ปี กับหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49

จากบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 หลักสูตรที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้และการเข้าใจชีวิต ของนักศึกษาทุกคนที่ไม่จำเป็นจะต้องจบการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ก็เข้าศึกษาได้
ประทับใจและคิดถึง 

เรื่อง :ธัญชนก  วงศ์หอม  บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49

ภาพ: กิตติกาญจน์